+421 915 805 497
Pondělí - pátek od 8:00 do 16:00 hod
Menu

Pitná voda

Pitná voda je ohrožena množstvím škodlivých látek, které neprospívají našemu zdraví. V mnoha případech jsou vodní zdroje znečištěné množstvím nebezpečných látek, bakterií nebo mechanických nečistot. Ty mají negativní vliv nejen na naše zdraví, ale i životnost spotřebičů a zařízení v domácnosti. Voda k nám domů v mnoha případech teče přes znečištěné, častokrát ještě olovnaté potrubí. Po cestě je znečištěna dalšími faktory, jako jsou umělá hnojiva, nelegální splašky a podobně. Nemluvě o tom, že v pitné vodě je prokázán i výskyt zbytků antibiotik či léků. Denně vypijeme několik litrů čisté vody, která se podílí na důležitých funkcích v lidském těle. Proto je důležité dbát na to, aby byla opravdu kvalitní.

Jaké látky ohrožují pitnou vodu? 

Mechanické nečistotyMechanické nečistoty

Pokud si myslíte, že voda z vodovodu je zdraví prospěšná, jste na omylu. Problémy s neupravenou vodou začínají nejčastěji ve formě mechanických nečistot. Mohou se do vody dostat ve formě písku, jílu, hlíny nebo jsou to malé úlomky ze starých, shnilých potrubí, které si ani nevšimnete. Nejčastěji se zvyknou projevovat změnou chuti a barvy vody. V horších případech rovnou zdravotními problémy, průjmy.


Tvrdá voda - zvýšené množství vápníku a hořčíku
Tvrdá voda – zvýšené množství vápníku a hořčíku

Dalším problémem je vápník a hořčík, který se mnohokrát přidává do vody hlavně kvůli potlačení nepříjemné chuti a zápachu. To, jakou škodu způsobí vápník a hořčík (ve formě tvrdé vody a s ní spojeného vodního kamene) na spotřebičích je druhořadé. Představte si však takové nánosy kamene ve vašem těle – přesně totéž, co najdete v konvici, byste našli i ve vlastním těle, například ve formě ledvinových kamenů.

Chlór ve voděChlór

Chlór ve vodě, konkrétně látka chlornan sodný, se stále primárně používá k dezinfekci vody. Je fakt, že v mnoha zemích je jeho použití zakázané (např. ve Švýcarsku). Chlór v lidském těle vytváří karcinogenní látky – při jeho styku s jinými látkami volně se nacházejícími ve vodě se začínají produkovat toxiny THM (trihalometany). Kromě toho, že jde o karcinogenní látky, jsou spojovány i se vznikem srdečních chorob a zhoršováním stavu různých onemocnění (astma, ekzémy).

Dusičnany a dusitany

Dusičnany a dusitany

Při pití vody z vlastního zdroje nelze zapomínat na riziko dusičnanů a dusitanů ve vodě, které způsobují methemoglobinémii, v překladu slabé okysličování těla. Dusičnany ve vodě jsou navíc mnohonásobně větším rizikem pro děti, protože by mohly značně poškodit jejich vývin. I proto je jejich limit stanoven na 10 mg/l, oproti tomu pro dospělé je hraniční hodnotou 50 mg/l.

 

Bakterie a viryBakterie a viry

V studniční vodě je dalším běžným jevem zvýšený výskyt mikroorganismů, bakterií a virů různého druhu, protože tato voda není nijak dezinfikována. Nejčastěji jde o koliformní bakterie, enterokoky nebo bakterie Legionella pneumophila, které nám mohou způsobit závažné zdravotní problémy – bývají původcem infekcí, nevolností, způsobují žaludeční potíže, průjem a bolesti hlavy. Filtrujte vodu a zbavte sa bakterií a virů.

Těžké kovy

Těžké kovy

Nebezpečnými látkami, které se mohou ve vodě nacházet a ohrožovat naše zdraví, jsou i těžké kovy. Ve vodě se může objevit arsen, olovo, rtuť, kadmium, měď, hliník, berílium, chrom či kyanidy, přičemž jsou všechny tyto látky toxické a většina z nich má karcinogenní účinky nebo jinak negativně ovlivňují organismus. Například olovo se ukládá v kostech, ledvinách a játrech, měď je mj nebezpečná i pro srdce a je podezřelá z embriotoxických účinků, hliník se spojuje se vznikem Alzheimerovy choroby a kyanidy řadíme do skupiny nervových jedů…

AntibiotikaAntibiotika

V důsledku nesprávného nakládání se zbytky léčiv a velkého rozmachu farmaceutického průmyslu se do vody dostávají i antibiotika a jim podobné látky, které dokáží napáchat velké škody. Při výzkumech v Austrálii byl zjištěn vysoký nárůst léčiv v odpadních vodách, přičemž podle vydané zprávy naměřili na jednom místě přítomnost až 26 různých druhů antibiotik.