+421 915 805 497
Pondělí - pátek od 8:00 do 16:00 hod
Menu

Dusičnany a dusitany se v lidském těle, respektive v krvom oběhu, chovají jako toxické. Podle WHO (Světové zdravotnické organizace) mají výrazně negativní vliv na zdraví. Tyto nebezpečné látky se do vody dostávají obvykle jako zbytky umělých hnojiv, chemických postřiků nebo ze žump, septiků, či organického odpadu.

Jaká zdravotní rizika dusitany a dusičnany představují?Dusičnany ve vodě

Negativní vliv dusičnanů a dusitanů na lidský organismus se může projevit různými onemocněními od méně závažných až po akutní, život ohrožující. Mezi zdravotní rizika, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním vody kontaminované dusitany a dusičnany, můžeme zmínit například to, že nadlimitní obsah těchto látek se přímo podílí na zvýšeném krevním tlaku, či infarktu. Podle studií a různé literatury působí dusičnany i jako prekurzory pro silně karcinogenní látky.

Z akutních poškození zdraví je to hlavně methemoglobinémie, která zabraňuje transportácií kyslíku krví. Tato nemoc se projevuje zejména u dětí, protože ty potřebují několikanásobně více vody vzhledem ke jejich hmotnosti a zároveň nemají schopnost rozkládat methemoglobin. Takto způsobené nedokysličování je zvláště ohrožující zejména pro malé děti a miminka.

Stanovený limit dusičnanů a dusitanů ve vodě:

Norma pro množství dusičnanů nacházejících se v pitné vodě je podle nařízení vlády stanovena pro dospělé na 50 mg/l, u dětí je tento limit doporučený na 10 mg/l, protože pro ně představuje zvýšené riziko, jak jsme vysvětlili výše. V případě dusitanů je mezní hodnota 0,5 mg/l.

.